Vŕtané studne

Vŕtaná studňa oproti kopanej zasahuje do väčšej hĺbky, zachytáva teda hlbšie podzemnú vodu, ktorá nie je priamo závislá na zrážkach, a tak je množstvo čerpanej vody v priebehu roka stálejšie a jej kvalita je lepšia. Medzikružia vrtu možno u vŕtanej studne bezpečne utesniť. Navyše je možné umiestnením perforácie plastovej výstroje zužovať iba zvolenú akumuláciu vody.

 

Hlavný rozdiel medzi studňami kopanými a vŕtanými samozrejme spočíva v technológii postupu, ktorá má následne zásadný vplyv na celý rad ďalších podstatných vlastností studne. Okrem toho, spôsob inštalácie studne vŕtanej je v mnohých ohľadoch významne šetrnejší voči bezprostrednému okoliu určeného miesta vrtu, čo iste nie je zanedbateľný fakt, zvlášť ak uvažujete o umiestnení studne do už ustáleného prostredia (napr. do starostlivo upravené a pestované záhrady, apod.). O rozdiele v priestorových nárokoch nehovoriac.

Veľkopriemerové vŕtané studne

Studne ako zdroj pitnej alebo úžitkovej vody sú zdravotne aj ekonomicky výhodným riešením pre rodinné domy, chaty či chalupy. Podľa priemeru pri hĺbení studní, rozdeľujeme studne na dve skupiny:

 
 

Prečo vŕtanú veľkopriemerové studňu?

Veľkopriemerové vŕtané studne spájajú výhody vŕtanej studne a klasickej kopanej studne s veľkým priemerom. U veľkopriemerových vŕtaných studní sú zvodnené plochy zemín a hornín zastihnuté vo väčšej ploche a tým sa vtoková rýchlosť podzemnej vody pri jej odbere zvyšuje. Vďaka objemu studne je v nej väčšia akumulácie vody. Jednorazový odber vody u veľkopriemerových studní ovplyvní hladinu podzemnej vody v studni menej výrazne ako pri studni malopriemerovej. Odber vody u veľkopriemerových studní sa prejaví malým znížením hladiny podzemnej vody, takže sa výrazne nenaruší prirodzená rýchlosť vody v zavodnenom prostredí. Pri odberoch vody z malopriemerových studní dochádza k výraznému narušeniu – zvýšenie vtokovej rýchlosti do zdroja (studne) a často potom dochádza k unášaniu zeminy alebo horniny k plášťu studne.

 
 

Návratnosť vŕtanej studne

Spotreba m3/24hod. Vodné a stočné za rok 1,5€/m3 Návratnosť investícií v rokoch/hĺbka studne
    20m 25m 30m 40m 50m 60m 80m 100m
0,5 300 3,1 3,9 4,7  
1 450 1,6 2 2,3 3,1 3,9  
1,5 700 1 1,3 1,6 2,1 2,6 3,7  
2 800 0,8 1 1,2 1,6 2,0 2,7 3,5 4,7
3 1400 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,8 2,3 3,1
4 1900 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,8 2,3
5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,9  
10 4400 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9
20 7800 0,3 0,4 0,5

 
 

Čistenie vŕtaných studní

Čistenie vŕtaných studní je nutné vykonávať rovnako, ako napr. revíziu a čistenie komínov, alebo plynových kotlov. V prípade čistenia vŕtaných studní, na rozdiel od kotla alebo komína, ide navyše priamo o Vaše zdravie. Studňa, ktorá nie je poškodená a je čistá, je zárukou zvýšenia čistoty vody a výdatnosti zdroja. Čistenie vŕtanej studne sa vykonáva mechanickým vyčistením a dezinfekciou. Cieľom čistenia vŕtanej studne je pochopiteľne odstránenie nečistôt. Ako súčasť čistenia studne je možné vykonať orientačnú skúšku výdatnosti vodného zdroja. Čistenie vŕtaných studní by sa malo vykonávať raz za 5 až 8 rokov, ale vždy podľa toho, v akom technickom stave sa studňa aktuálne nachádza a aká je kvalita vody z danej studne.

Máte otázku alebo potrebujete poradiť ?